טיפול-שיניים-בחולה
  • טיפול שיניים בחולה האונקולוגי

    להכנה הראשונית של חלל הפה בחולה סרטן, טרם התחלת הטיפול האונקולוגי, יש חשיבות מרובה במניעה ובצמצום של סיבוכים וזיהומים בחלל הפה ובגוף כולו - הן במהלך תקופת הטיפולים האונקולוגיים והן לאחריה.
    לאחר סיום הטיפול האונקולוגי, טיפול שיניים מניעתי תקופתי הינו בעל חשיבות מרובה בכלל, ובחולה האונקולוגי בפרט. טיפולים אנטי-סרטניים רבים פוגעים בשיניים, ובמקרים רבים גם לאחר סיום הטיפולים כנגד הסרטן ישנה התוויית-נגד לביצוע עקירות שיניים והתקנת שתלים דנטליים. לפיכך, חיוני לשמר את השיניים. בנוסף, דלקת בחניכיים עלולה להחמיר סיבוכים בחלל הפה הנובעים מהטיפול האונקולוגי. זאת ועוד, טיפול שיניים לאחר סיום הטיפול האונקולוגי מיעל גם לשיפור האסתטיקה של החיוך וריח הפה, וחשוב למטופלים רבים כעוד סימן לחזרה לשגרת החיים לאחר סיום הטיפול בסרטן.