ליכן-פלנוס
 • ילפת פומית שטוחה - Oral Lichen Planus

  מחלת עור וריריות  הפוגעת ב-1-2 אחוזים מהאוכלוסייה המבוגרת. המחלה יכולה להתבטא בעור, בריריות הפה, בריריות הגניטליה, בקרקפת ובציפורניים. הנגעים בריריות הפה יכולים להיות סימן בלעדי או ראשון של המחלה לפני הופעת סימנים באזורים אחרים בגוף כגון על פני העור, בריריות העיניים ובאזור איברי המין.
  לליכן פלנוס בחלל הפה מספר צורות הופעה קליניות (רטיקולרי, אריטמטוטי פלאק) ואם יש הופעת כיב או ארוזיה סוג המחלה ייקרא ארוזיבי (שלפוחיתי ומכוייב). המופע הארוזיבי הינו סימפטומטי (מלווה בשריפה, כאב) וכולל כיבים אשר בהיקפם ניתן להתרשם לעיתים מהמראה הקלאסי של הרישתית הלבנה. הופעת כיבים יכולה להיות ממושכת, מספר שבועות או חודשים ולעיתים יהיה ריפוי ספונטני. נגעי המחלה והכיבים יכולים להופיע בכל מקום בחלל הפה.
  קיימים דיווחים סותרים בספרות לגבי פוטנציאל להתמרה ממארת של ליכן פלנוס, והוא מוערך בעד אחוז אחד ל-5 שנים. בשנת 2005 הגדיר ארגון הבריאות העולמי (WHO) את ליכן פלנוס כמצב טרום ממאיר המחייב מעקב.


   

  ליכן פלנוס-ילפת פומית שטוחה בגב הלשון בגבר בן 42
  (תצלום באדיבות ד"ר גלית אלמוזנינו)

  ליכן פלנוס ארוזיבי (כיבי) Erosive lichen planus: כיב מכוסה בפסאודוממברנה צהובה בלשון סביבו איזורים ליכנואידים לבנים אופייניים ל- Oral lichen planus. (תצלום באדיבות ד"ר גלית אלמוזנינו)