מצבים-בחלל-הפה-בעלי
 • ד"ר יהודה צדיק, ד"ר גלית אלמוזנינו

  מצבים בעלי פוטנציאל ממאירות Potentially malignant disorders; PMD)) כוללים נגעים ומצבים בעלי פוטנציאל להתמרה ממארת כגון:

  • לויקופלקיה (Leukoplakia)
  • אריתרופלקיה (Erythroplakia)
  • אריתרולאוקופלקיה (Erythroleukoplakia)
  • ילפת שטוחה פומית (Oral lichen planus)
  • שינויים ברקמת השפה הנגרמת מחשיפה לשמש (Actinic cheilitis)
  • שינויים בריריות הפה הנגרמים מחשיפה ללעיסת Betel quid/areca nut quid (oral submucous fibrosis).

  לויקופלקיה- Leukoplakia

   הלויקופלקיה מוגדרת כנגע לבן שאינו מתגרד בריריות הפה ,שלא עונה על הגדרה של מצב קליני או מחלה אחרת בעל סיכון להתמרה ממארת. שכיחותה 0.5%, והיא המצב בעל פוטנציאל הממאירות הנפוץ ביותר (מהווה 80% מכלל מצבים אלו). בזמן נטילת הביופסיה, בכשליש מהלויקופלקיות תמצא שינוי טרום סרטני (דיספלזיה) או אפילו סרטן מסוג של קרצינומה חודרנית, ומכאן יש להנות למומחה אפילו נגע לבן שטוח שנראה תמים קלינית.

  הלויקופלקיות מתבטאות קלינית במספר צורות הופעה:

  (א) הומוגנית: דקה ושטוחה.
  (ב) לא הומוגנית: מנוקדת (speckled) וקישרית (nodular), עם או בלי אזור אדום.
  (ג) ורוקוזית (Verrucous leukoplakia) הזהה במראה הקליני לקרצינומה ורקוזית (Verrucous carcinoma).

   השיעור השנתי של התמרה ממארת של לויקופלקיה לקרצינומה הוא כ- 1-2%. הצורה ההומוגנית בעלת פוטנציאל התמרה ממארת נמוך ואלו הצורה הלא הומוגנית בעלת פוטנציאל התמרה גבוה. האתרים בעלי הסיכון הגבוה ביותר להתמרה הם: רצפת הפה, בטן הלשון (ventral) וצידי הלשון.

  C:UsersGalitDocumentsמקרים בריריותאולגה טרבקין לשון 21.1.10IMG_0952.JPG

  לויקופלקיה בלשון באשה בת 51 עם רקע של עישון כבד (20 שנות קופסא).לאחר נטילת ביופסיה ובדיקה היסטולוגית נמצא שינוי טרום ממאיר בדרגה בינונית (Moderate dysplasia)

  תצלום באדיבות ד"ר גלית אלמוזנינו

  Proliferative verrucous leukoplakia (PVL)

  מונח קליני המתאר לויקופלקיות מרובות מולטיפוקליות הקיימות בו-זמנית ובעל שיעור גבוה מאוד של התמרה ממארת. מצב זה נוטה להופיע בנשים מבוגרות, בדרך כלל ללא היסטוריה של שימוש בטבק.

  אריתרופלקיה

   נגע אדום שלא עונה על הגדרה של מצב קליני או מחלה אחרת בעל סיכון להתמרה ממארת, שכיחותו 0.02%–0.83% והוא ה-PMD בעל הסיכון הגבוה ביותר להתמרה ממארת. לרוב מופיעות כנגע בודד על בטן הלשון, צידי הלשון, ריצפת הפה, ואיזור החך הרך וה- retromolar trigone כנגע שטוח עם פני שטח חלקים או מגורגרים.

  בעת שהן מתגלות ברוב האריטרופלקיות (~90%) תמצא שינוי טרום סרטני מתקדם (דיספלזיה קשה) או אפילו סרטן מסוג של קרצינומה חודרנית.

  Actinic cheilitis

  זהו שינוי הנוטה להופיע על השפה התחתונה ונובע מחשיפה לקרינת השמש ושימוש בטבק. המראה הקליני הוא ספקטרום הנע מאודם בשלבים המוקדמים ועד התעבות האפיתל, הופעת רבדים אדומים או לבנים, העלמות גבול ה-vermilion, ואזורים דלקתיים ומחורצים. שיעור ההתמרה הממארת מוערך כ-1.4-36% בטווח זמן שבין שנה עד 30 שנים.

  2015-04-16 08.50.18.jpg

  Actinic cheilitis בגבר לא מעשן בן 32 .תצלום באדיבות ד"ר גלית אלמוזנינו

  במקרים של חשד ל-PMD חובה לבצע ביופסיה לקביעת אבחנה מדויקת.הטיפול כלול בסל הבריאות.